Brusche – Beveiligingstechniek Brandmeldinstallaties

Brandmeld installaties

Kies voor veiligheid, kies voor Brusche

Het belang van een goede brandmeldinstallatie

Wanneer er een brand ontstaat, is het van belang om dit zo snel mogelijk te ontdekken. Een brandmeldinstallatie kan in een vroeg stadium een eventuele brand ontdekken. Hierdoor kan je direct actie ondernemen om eventuele schade zoveel mogelijk beperkt te houden.
Afhankelijk van het gebouw en de afgegeven gebruiksvergunning kunnen wij verschillende brandmeldsystemen toepassen. Zo hebben wij altijd een geschikte oplossing voor jouw situatie of voor de gestelde eisen. Wij verzorgen het hele traject van ontwerp, installatie en onderhoud tot de keuring voor de verzekeraar en bevoegd gezag.
Brandmeldinstallaties zijn een belangrijk onderdeel voor de brand- en vluchtveiligheid van een gebouw. Brusche is een erkend branddetectiebedrijf. Wij werken conform het CCV-certificatieschema Brandmeldinstallaties leveren, installeren en onderhouden. Deze erkenning is een bevestiging van onze kennis en specialisme op dit gebied. Ons doel is om elke installatie op te leveren met een certificaat volgens deze regeling. Hierbij weten onze relaties dat de geleverde brandmeldinstallaties voorzien zijn van het certificatiekeurmerk dat voldoet aan de gestelde eisen voor ontwerp, installatie en oplevering.
Onze specialiteiten:
– Het opstellen van een Programma van Eisen
– Projectie van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie
– Ontwerp van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie
– Installeren en bedrijfsvaardig opleveren
– Onderhouden van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie