Brusche – Technisch Beheer

Technisch Beheer

Samen naar veilige installaties

Verleng de levensduur van jouw installaties met technisch beheer

De technische installaties van je bedrijfspand vragen na verloop van tijd onderhoud en service. Dit verlengt de levensduur en vergroot de bedrijfszekerheid. Onderhoud en service is één van onze specialiteiten. Je kunt daarbij rekenen op klantgericht benadering waarbij we graag meedenken met onze relaties. Door onze 24/7 storingsdienst staan wij altijd voor je klaar.

Resultaatgericht samenwerken

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van onderhoud en service weten we uit de praktijk dat wederzijds vertrouwen de basis van een goede samenwerking is. Dit vertrouwen is er alleen wanneer er goede, eerlijke en heldere communicatie is. Pas dan kan er resultaat gericht worden samengewerkt, waarbij we naast onze reguliere werkzaamheden ook graag een adviserende rol vervullen.
Als professioneel dienstverlener in beheer en onderhoud nemen wij alle zorg uit handen. We doen dat door samen te bekijken wat er op operationeel, tactisch en strategisch gebied nodig is:

Operationeel

De focus ligt hierbij op het dagelijkse beheer en management, als basis voor de continuïteit van het onderhoud. Planning, uitvoering, supervisie en vastlegging zijn hierbij cruciaal.

Tactisch

Op tactisch niveau wordt er gestuurd op doelen en doelstellingen die gericht zijn op de effectiviteit. Performance-analyse door onze maintenance engineers vormt een belangrijk onderdeel, waarbij budget en kwaliteitsbewaking essentieel zijn. Door middel van key performance indicatoren (KPI’s) worden de prestaties geanalyseerd en bewaakt.

Strategisch

Op lange termijn sturen we op functionaliteit en Total Cost of Ownership (TCO). Hierbij ligt de focus op de lange termijndoelen die effectief en efficiënt uitgevoerd kunnen worden met de nadruk op het gewenste kwaliteitsniveau met betrekking tot beleving, gebruik, energie en milieu. Samen zorgen we voor een goede balans tussen ambitie en budget.

Correctief onderhoud

Correctief onderhoud wordt op basis van Root Cause Analyses (RCA) aangepakt.
RCA is gericht op het identificeren van de oorzaak van de problemen. Door middel van corrigerende maatregelen worden de onderliggende oorzaken aangepakt met als doel de kans op herhaling van het probleem te minimaliseren. Het resultaat hiervan is
een optimale beschikbaarheid van de installaties en het voorkomen van het onnodig vervangen van onderdelen.

Preventief onderhoud

Met preventief onderhoud voorkom je dat installatiedelen dusdanig falen dat gebouwgebruikers er overlast van ondervinden of gevaar lopen.
Per discipline of type systeem voert Brusche Elektrotechniek voorgeschreven preventieve onderhoudswerkzaamheden uit. Denk hierbij aan het uitvoeren van functionele testen, capaciteitsmetingen, veiligheidscontroles, wettelijke eisen en reinigingswerkzaamheden. De frequentie van het preventief onderhoud wordt in overleg afgestemd op basis van noodzaak, behoefte en omgevingsfactoren. Aansluitend op de onderhoudswerkzaamheden stelt Brusche Elektrotechniek een onderhoudsrapportage op waarin eventuele constateringen en adviezen ter verbetering zijn opgenomen.

24/7 consignatie dienst

Brusche Elektrotechniek heeft een onderhoudsstrategie die gericht is op het anticiperen en voorkomen van storingen aan installaties én op het geruisloos uitvoeren van benodigde onderhoudswerkzaamheden.
Gaat er desondanks toch iets mis en komt het tot een storing, dan zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via ons vaste telefoonnummer en onze servicedesk.

Asset management

Elke dag worden er beslissingen genomen over onderhoud, beheer, nieuwbouw en modificaties. Bij een standaard werkwijze wordt hierbij alleen naar kosten gekeken. Bij Brusche Elektrotechniek kijken we verder en worden ook prestaties en risico’s meegewogen.
Op het moment dat een installatie onverwacht stil staat, is de kans groot dat dit nadelige consequenties heeft voor je bedrijfsprocessen. Door de beschikbare data van je installaties te analyseren en om te zetten naar benodigde acties, kunnen wij jou tijdig adviseren over te nemen maatregelen om processen niet onverwacht stil te laten vallen. Wij zijn ervan overtuigd dat Asset management de beschikbaarheid van installaties en daarmee de betrouwbaarheid vergroot.

Actieve beheercyclus

Bij een actieve beheercyclus is het doel om optimale prestatie uit jouw installaties optimaal te laten presteren binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van jouw installatie. Bij Brusche kennen we de volgende fases bij een actieve beheercyclus:
1. Inspectie
2. Opstellen van het jaarplan
3. Uitvoering van de werkzaamheden
4. Rapportage en advies
5. Optimalisatie van de dienstverlening
6. Borging van de uitgangspunten

Kwaliteitskader

Door het gewenste kwaliteitsniveau op beleving, gebruik, energie, milieu en gezondheid in het keuzeproces mee te nemen, ontstaat er een uitgewogen balans tussen ambitie en budget. Dit is het kwaliteitskader dat wij inzetten als vertrekpunt bij het bepalen van de benodigde initiële investering vanuit een Total Cost of Ownership benadering.
Zorgen voor een gezonde leefomgeving voor de volgende generaties; hier zijn wij elke dag weer mee bezig. Samen met onze opdrachtgevers dragen onze mensen met talloze projecten dagelijks bij aan het bereiken van een duurzamere wereld.

Zorgdragen voor een gezonde leefomgeving voor de volgende generaties, hier zijn wij elke dag weer mee bezig. Samen met onze opdrachtgevers dragen onze mensen met talloze projecten dagelijks bij aan het bereiken van een duurzamere wereld.

Wil jij samen met ons bijdragen aan een duurzamere wereld op het gebied van elektrotechnische installaties? Bekijk dan vooral onze openstaande vacatures.