Energieopslag

Energieopslag

Draag zelf zorg voor continuïteit in jouw energievoorziening

Zelf jouw opgewekte energie opslaan

Het Nederlands elektriciteitsnet raakt vol. Er zijn steeds minder installaties die gebruik maken van gas. Om het vraag en aanbod te balanceren, is energieopslag nodig. Dit is een belangrijke stap op weg naar 100% schone energie. De technologie hierin gaat snel, er zijn inmiddels al meerdere energieopslagtechnieken op de markt.

De mogelijkheden

Er zijn verschillende manieren om energie op te slaan. Een van de mogelijkheden is het gebruik van een accusysteem. Dit accusysteem wordt aangestuurd door slimme software. De accu’s berekenen wat je het best kan doen met de opgewekte stroom. Zo kan je het terugleveren aan het net, opslaan voor later eigen gebruik of bewaren voor piekmomenten wanneer het net overbelast is. Deze accusystemen zijn beschikbaar voor zowel klein- als grootschalige energieopslagen. Zo ligt de gemiddelde opslag voor een huisbatterij tussen de 5 en 50 kWh, terwijl dit voor de grootschalige energieopslag over een containerbatterij van 1000 kWh gaat.

Altijd een oplossing voor jouw situatie

Er zijn meerdere redenen om te kiezen voor energieopslag. Zo kan het zijn dat je meer vermogen nodig hebt dan jouw netaansluiting kan leveren, je meer (snel)laadpunten op een reeds bestaande netaansluiting wil, het gebruik van zelfopgewekte energie wil optimaliseren of als je meer produceert dan er door het netaansluiting past (peakshaving). Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Brusche is jouw totaalpartner, ook in de energietransitie

Duurzaamheid en circulair werken wordt steeds belangrijker. De transitie naar een aardgasloos Nederland is dan ook belangrijker dan ooit. Naast de opbrengst voor het milieu, zijn de opbrengsten voor je bedrijf ook groot. Zo kan je veel besparen wanneer je overschakelt naar LED verlichting dat JIT geschakeld wordt, gebruik maakt van zonnepanelen, je eigen opgewerkte energie opslaat en elektrificatie van het wagenpark.