Brusche Elektrotechniek detailfoto

Brusche: onderscheidend met Specials

Specials

Video Content Analyse (VCA)

Video Content Analyse (VCA) is het gebruik van software-algoritmen voor de analyse van de videobeelden om alarmsituaties op te sporen. Zoals een indringer die zich in een bepaald gebied begeeft. Door toepassing van VideoIQ camerasystemen, voorzien van Video Content Analyse, is het mogelijk om op alarmsituaties te reageren als een indringer zich in een bepaald gebied begeeft. Nog voordat deze mogelijk schadelijke handelingen heeft kunnen verrichten.

BIM

BIM staat voor Building Information Modeling, een werkwijze waarmee alle relevante informatie tijdens het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn, werken zo met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. Zo kunnen wijzigingen sneller door alle disciplines verwerkt worden en faalkosten tijdens de projectuitvoering geminimaliseerd. Brusche Elektrotechniek heeft uitgebreide ervaring met BIM.

BREEAM

BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Brusche Elektrotechniek is een gecertificeerd BREEAM-NL Nieuwbouw Expert. Als BREEAM-NL Nieuwbouw Expert kunnen wij organisaties adviseren en ondersteunen bij het (laten) certificeren van nieuwbouw en renovatieprojecten volgens BREEAM-NL normen. Onze projectorganisatie is hierop volledig ingericht.

Energie produceren

Zonne-energie is het toonbeeld van schone en duurzame energieopwekking. Brusche Elektrotechniek is jouw partner op het gebied van duurzame energieopwekking. Wij beschikken als geen ander over de kennis en kunde om ook in specifieke situaties een passende PV-installatie te verzorgen. Wij kunnen de installatie van zonnepaneelinstallatie conform de geldende richtlijn NEN 1010 verzorgen.

Energie besparen

Als Brusche Elektrotechniek zijn we trots op ons partnership met minderwatt®. minderwatt® focust op duurzaamheid en innovatie. Dit past uitstekend bij onze eigen ambities. minderwatt® is niet op zoek naar de meest groene oplossing, maar naar een blauwe oplossing; de perfecte mix tussen de nieuwste technologie en kwalitatief hoogwaardige producten. Rekening houdend met beschikbare budgetten en milieuverantwoorde lichtoplossingen.

Laadpalen elektrische auto’s

De elektrische auto is sterk in opkomst. Om een elektrische auto te kunnen laden, is relatief veel vermogen noodzakelijk. De elektrische installatie moet daarom geschikt zijn om deze vermogens te kunnen leveren. Afhankelijk van het vermogen en uitvoering van een oplaadstation, duurt een laadsessie gemiddeld zo’n 6-8 uur (normale oplaadstations). Opladen kan ook sneller met zogeheten snellaadstations. Interesse? Neem dan contact met ons op. Samen inventariseren we jouw behoeftes en verzorgen wij voor jou een passend oplaadvoorstel.

NEN 3140

Evenals het werken met elektrotechnische installaties is ook het werken met elektrische arbeidsmiddelen niet zonder gevaar. Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen is daarom een wettelijke verplichting vanuit de Arbo-wet. Deze arbeidsmiddelen dienen volgens de NEN 3140 periodiek gekeurd te worden door gecertificeerde personen. De frequentie is afhankelijk van het gebruik van de elektrische arbeidsmiddelen, maar minimaal één keer per jaar. Brusche Elektrotechniek beschikt over deze gecertificeerde medewerkers om deze werkzaamheden voor jou uit te voeren.

Planmatig onderhoud

Het onderhoud aan gebouwen komt periodiek terug. Kenmerk van planmatig onderhoud (ook wel aangeduid met meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)) is dat wij tijdens de afgesproken periode het onderhoud aan de elektrotechnische installaties in jouw gebouw(-en) uitvoeren. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat je door het invoeren van een meerjarenonderhoudprogramma een aanzienlijke besparing kan realiseren op het uit te voeren onderhoud. En dat tevens de levensduur en kwaliteit van het vastgoed substantieel toenemen.

Thermografie

Een thermografisch onderzoek maakt warmte zichtbaar dat een voorwerp uitstraalt in het infraroodspectrum. Ideaal voor preventieve controles aan meet- en regelinstallaties, verdeelinrichtingen en meer. Met een speciale infraroodcamera kunnen wij snel en adequaat abnormaal warme punten zichtbaar maken voor preventief onderhoud of reparatie.